Login    
Change language to Svenska

Pressinformation 22 nya kompaktbostäder

Högre instans ger klartecken till att bygga billiga studentlägenheter i Lund

Mark- och miljööverdomstolen ger AF Bostäder rätt att bygga 22 kompakt-lägenheter i Lund i experimentsyfte. AF Bostäder planerar att bygget ska påbörjas redan i vår eller senast nästa sommar.

- Vi räknar med att kunna börja bygga senast nästa sommar och de nya studentbostäderna bör kunna stå klara våren 2014, säger AF Bostäders nye vd Henrik Krantz.

Domstolen går i sitt beslut på den lägre instansens linje och ogillar Boverkets överklagande. Domstolen fastställer att experimentet får genomföras för att hitta möjligheter att erbjuda studenter billigare lägenheter än de, som enligt nuvarande regelverk, byggs idag.

- Beslutet är mycket glädjande, säger AF Bostäders nye vd Henrik Krantz. AF Bostäder tänker i nya banor och domstolen har gett oss klartecken att genomföra vårt experiment att ta fram mindre studentlägenheter till överkomliga hyror.

Den första kompaktbostaden på bara 8,8 kvm invigdes i början av året efter att Lunds kommun beviljat ett tillfälligt bygglov.

- De bostäder, som vi nu har fått klartecken att få bygga, blir som minst på 10 kvm och kommer att byggas som lägenheter, förklarar han.

AF Bostäder planerar att bygga 11 olika typer som ligger på mellan 10 och 37 kvm för en till tre hyresgäster. Efter en utvärdering av dessa experimentlägenheter väljs de bostadstyper ut, som får de bästa vitsorden i en vetenskaplig utredning, som tar fasta på trivsel, boendeupplevelse och funktionalitet.

Ett mål i experimentet är att uppnå grundläggande tillgänglighet så att boende till exempel ska kunna ta emot rörelsehindrade besökare. Med utvärderingen och vitsorden som grund räknar AF Bostäder sedan med att bygga cirka 50 i den andra etappen.

Lägenheterna kommer att byggas på en tomt på Kämnärsrätten i norra Lund. Projektet prioriteras av AF Bostäder på grund av den stora studentbostadsbristen.

För ytterligare upplysningar: Henrik Krantz, AFB, 046 – 19 14 19.
Bilaga: Mark- och miljööverdomstolens beslut.

Lund 2012-11-21 

Stiftelsen AF Bostäder | Box 799 | 220 07 Lund | Phone 046-19 15 00 | » Cookies